13 september 2023

En av många små tankar: Örebro staden i mitt hjärta?

"Örebro där jag bor i är under stor ständig förändring, hela statskärnan är i princip uppgrävd där det byggs om till att bland annat transportera dom nya BRT ( Bus Rapid Transit) bussarna som går helt på el med start i December i år. Nya sträckningar nytt trafiknät, samtidigt passar dom på att byta ut dom gamla ruttna vattenledningarna sätter in både fjärr och kallvärme. Man kan sammanfatta det hela med ett talande ord: KAOS. Hela det här projektet har hållit på ett par år nu, och har redan kostat oss skattebetalare åtskilliga miljarder. Än har vi inte sätt summan på notan, när den väl kommer blir vi säkert tagna på sängen. Säkert kommer dom prioritera om i välfärden ta bort några samt lägga till andra? Visst förändras statsbilden hela tiden och kommer så att göra, desto mer datoriserade vi blir desto mer sårbarare blir vi. 


Naturligtvis bygger vi för att kunna gå in i framtiden med förbehåll, det gamla förlegade rivs bort och ersätts av exempelvis självförsörjande hus. Det är nu som 60-talets framtidsversioner blir verklighet i realtid. I min ungdom fanns det fortfarande kvar kåkstäder kanske lite skamfilade och uttjänta, dessa träbyggnader tog rivningsfirmorna hand om och byggde upp den statsbild man kunde skönja på 70-talet. Örebro har gått från att vara en anonym medelstor stad till att bli en attraktiv storstad med ett globalt universitet ett universitetsjukhus som är Sverigeledande på många medicinska områden, ett kreativt city som tillhandlar olika kända entreprenörer. Kort sagt en pulserande kärna som det verkligen sprudlar om."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En av många små tankar: Summan av kardemumman?

"Nu har vi bott första veckan på det nya stället och det känns sjukt bra, från ett litet boende på under 60 kvadrat till ett stort radh...